Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

Scorpions: Is there anybody there

- αφιερωμένο σε εκείνη που εορτάζει σήμερα την γεννέθλια ημέρα της -Music : Rudolf Schenker
Lyrics: Klaus Meine & Herman Rarebell


Open my mind let me find new vibrations
Tell me the way I must take to reach my destination
and a place where I can stay
Where is the love of my life couldn't find her
Show me the way to fly back to myself 'cause I'm nowhere
in the darkness of these days

Is there anybody there who feels the vibration
who shows me the way to my love
Is there anybody there with that inclination
to bring back the sun to my heart

I find myself in a state of confusion
Life's like a pantomime trick or a laser illusion
Where's a place that I can stay
Save me don't let me get lost in the ocean
I need your help everyday to control my emotions
in the darkness of these days

Is there anybody there who feels the vibration
who shows me the way to my love
Is there anybody there with that inclination
to bring back the sun to my heart

Is there anybody there who feels the vibration
who shows me the way to my love
Is there anybody there with that inclination
to bring back the sun to my heart